ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Државна управа - уређење и послови

 
Програм обуке
„Државна управа – уређење и послови

24. фебруар 2012.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Славица Петровић Максић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 

           09:45-10:00
      Регистрација учесника и отварање семинара
 
           10:00–11:00
 
 

    Врсте органа државне управе и послови које они врше

 
            11.00-11.15
 
    Пауза
 
           11:15–12:15
 

    Послови државне управе који се могу поверавати и услови  под којима се врши поверавање

 
           12:15-12:45
 
      Пауза
 
           12.45-13.45
      Уређење органа државне управе
           13:45-14:00
      Пауза
        14:00-15:00
 

      Међусобни односи органа државне управе и однос органа   државне  управа са Владом

 

     Јавност у раду органа државне управе
 

претрага