ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко управљање у државној управи

Програм обуке
 
СТРАТЕШКOУПРАВЉАЊE У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 

Београд,  29. фебруар – 01. март 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавачи:
Стефана Лилић, Канцеларија за европске интеграције

Дејан Стојковић, Министарство одбране

1. ДАН
8.45-9.00
Регистрација учесника
9.00-9.15
Представљање предавача и учесника обуке
9.15-9.45
Улога стратешког управљања у органима државне управе
Модел, мисија и визија
9.45-10.15
Вежба
10.15-10.45
Стратешке анализе
Дрво проблема
Анализа заинтересованих страна
10.45-11.00
Пауза за кафу
11.00-11.45
Вежба
11.45-12.30

Стратешки циљеви

Дрво циљева

12.30-13.30
Пауза за ручак
13.30-14.30
Вежба
14.30-15.00

Акциони план

15.00-15.15

Пауза за кафу

15.15-16.15
Вежба
16.15-16.30
 
 
Резиме: закључци, питања и одговори
 
 
2. ДАН
9.00-9.30
Праћење и контрола
9.30-10.15
Вежба
10.15-10.45

Појам и врсте индикатора

10.45-11.00

Пауза за кафу

11.00-12.00
Вежба
12.00-12.30
План праћења и систем извештавања
12.30-13.30
Пауза за ручак
13.30-14.15
Вежба
14.15-15.00
 
Наредни кораци
Завршни разговори, питања и одговори
Евалуација
 

претрага