ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Родна равноправност

 
Програм обуке
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

 Београд, 02. март 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи:др Сања Ћопић, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виктимолошко друштво Србије и Јасмина Николић, Виктимолошко друштво Србије

 
09:30 – 10:00

Представљање предавачица и учесника/учесница

Упознавање са програмом и циљевима обуке

10:00 – 11:30
Род и родна равноправност: дефинисање основних појмова
Вежба: Како живе жене и мушкарци у Србији?
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45

Међународни стандарди и правни оквир РС у области родне равноправности

12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 14:30
Механизми родне равноправности у Србији
14:30 – 14:45
Пауза
14:45 – 15:30
Родна равноправност у пракси: где смо сада и куда даље?
Вежба
15:30 – 16:00
Евалуација
 

претрага