ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда логичке матрице пројекта

 
Програм обуке
 

ИЗРАДА ЛОГИЧКЕ МАТРИЦЕ ПРОЈЕКТА

 
Београд, 1 - 2. март 2012. године
сала 233, II спрат, источни улаз,Палата Србије
  
 
Предавачи:

Јелена Пајовић Van Reenen, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Александар Драгојловић, Министарство финансија -Пореска управа

 
 
Четвртак, 1. март
 

09:1509:30   Регистрација учесника

09:30 – 11:00   Пленарни рад
 • Увод и представљање предавача и учесника
 • Приступ логичког оквира – Увод
 • Фаза анализе
 

11:00 - 11:15  Пауза

11:15 - 12:15

 • Анализа заинтересованих страна
 • Анализа заинтересованих страна- Вежба
Рад у малим групама
 • Анализа проблема
 

12:15 - 13:00 Пауза

13:00 - 14:30

 • Анализа проблема Вежба
Рад у малим групама
 • Анализа циљева
 • Анализа циљева Вежба
Рад у малим групама
 
 

14:30 - 14:45 Пауза

14:45– 15:30

 
 • Анализа алтернатива/ стратегија
 • Вежба
 
15:30 – 16:30
 
 • Презентација рада
 • Сумирање
 
 

Петак, 2. март

 

09:1509:30 Регистрација учесника

09:30 - 10:00
Рад у малим групама
 • Презентација „научених лекција“
 

10:00 - 11:00

 • Фаза планирања- Припрема логичке матрице
 • Логика интервенције

11:00 – 11:15 Пауза

11:00 - 11:45
Рад у малим групама
 • Логика интервенције- Вежба
 
11:45 - 12:15
 
 • Претпоставке
 • Претпоставке-Вежба
 

12:15 - 13:00  Пауза

13:00 – 14:30
 • Индикатори и извори верификације
Рад у малим групама
 • Вежба
 

14:30 – 14:45 Пауза

14:45 – 16:00

 • Управљање пројектним циклусом- основи и принципи
 • Приступ логичког оквира у различитим фазама управљања пројектним циклусом
 

16:00 – 16:30

Пленарни рад
 • Сумирање целокупне обуке
 • Евалуација

претрага