ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита података о личности

 
Програм обуке
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 
Београд, 5. март 2012. године
сала 274, II спрат, источни улаз,Палата Србије
Предавачи:
 

Александар Ресановић, заменик повереника за информације од јавног значаја

                                             и заштиту података о личности
Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
 
09:15-09:30
 

Регистрација учесника / Отварање

09: 30-11:00

 

 • Право на заштиту података о личности
 • Правни оквир и начела закона о заштити података о личности
 • Обрада података 
 • Нарочито осетљиви подаци
 • Права лица и обавезе руковаоца података о личности

                                                                                        

11:00-11:15

     Пауза

11:15-12:00

 

 • Изношење података из земље и надзор над спровођењем закона о заштити података о личности
 • Рад и искуства повереника у примени закона о заштити података о личности
 
12:00-12:45

      Пауза                                                                                                       

12:45-14:00

 

 • Централни регистар
 • Евиденције података о личности
 • Обавезе руковаоца података и пријава евиденција
 • Упис у регистар
 

претрага