ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Безбедност и здравље на раду

 
Програм обуке

Безбедност и здравље на раду

8.март 2012.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Мира Божић, Министарство рада и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду

09:00-9:15

Регистрација учесника и отварање семинара

 
09:15–11:00
 
 

·         Закон о безбедности и здрављу на раду

·         Донети подзаконски прописи у области безбедности и здравља на раду

 
11:00–11:30
Пауза
11:30-13:30

·        Процена ризика на радном месту и у радној околини

·         Радионица - Процена ризика на конкретном радном месту

 
13:30–13:45
Пауза
13:45-15:00
 

·          Радионица - Процена ризика на конкретном радном месту

·         Питања и одговори

 

претрага