ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

 
Програм обуке
СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
 
Београд, 19-20. март 2012. године

Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273

 
 
 

Тренери:

§ Љиљана Здравковић, Министарство правде – Управа за извршење заводских санкција

§ Нада Сремчевић, Министарство здравља

 
 
I ДАН
 
08:45 - 09:00
 
 

Регистрација учесника

 
09:00 - 09:50
Уводна реч

Упознавање и очекивања учесника  

Представљање циљева, програма и метода рада током обуке

09:50 – 10:10

Упознавање са ГОП процесом/реформом

Увод у методологију средњорочног планирања

10:10 – 10:35

Увод у планирање

Анализа стратешког оквира

10:35 – 10:50

Пауза

10:50 – 12:05

Дефинисање дугорочног циља институције

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

12:05 – 13:10

Анализа ситуације

Анализа стања на примеру S.W.O.T.

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

13:10 – 14:00

Пауза

14:0015:15

Анализа потреба заинтересованих страна

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

15:15 - 16:30

 Категоризација заинтересованих страна

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 
 
 
II  ДАН
9:00 – 10:10

Анализа проблема

Дрво проблема и дрво циљева

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН РАД)

Презентација рада по групама, дискусија

10:10 – 11:15

Средњорочни циљеви институције

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН РАД)

 
11:15 – 11:30

Пауза

11:30- 12:00

Средњорочни циљеви институције

Презентација рада по групама, дискусија

12:0013:25

Остали параметри – очекивани резултати/ефекти и активности

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

 
13:25 – 14:15

Пауза

14:15 - 15:40

Параметри система праћења у средорочном планирању – индикатори и извори провере

(ТЕОРИЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

Презентација рада по групама, дискусија

Евалуација обуке

 

претрага