ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 
Програм обуке
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
 Београд, 20. и 21.март 2012. године
сала 270, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач:Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

1. ДАН
10:00 – 10:15

Регистрација учесника и отварање семинара

10:15 – 12:00

Појам и значај канцеларијског пословања

Основни појмови и изрази у канцеларијском пословању

Примање, отварање и прегледање поште

12:00 – 12:15
Пауза
12:15 – 14:00

Евидентирање аката и предмета

Картотека
Скраћени деловодник
2. ДАН
10:00 – 12:00
Омот списа
Достављање аката у рад
Роковник
Развођење аката
Отпремање поште
Архивирање и чување предмета
12:00 – 12:15
Пауза
12:15 – 14:00
Саставни делови службеног акта

Извештавање о стању решавања управних ствари

Надзор над применом прописа у канцеларијском пословању

Канцеларијско пословање у ширем смислу 

Питања

Евалуација семинара

 

претрага