ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Анализа посла и планирање потребе за кадровима

 
Програм обуке

АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА

Београд, 30.март 2012. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи:Милица Буквић и Ивана Пивалица Дробњак, Служба за управљање кадровима

9:00 – 9:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15 – 10:30
Увод

Правни оквир за анализу посла

Вежба
10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15
Претходни опис радног места

Разврставање радних места

Коначни опис радног места

Вежба
12:15 – 13:00
Пауза
13:00 – 14:15

Кадровски план-сврха и значај, правни оквир за планирања потреба за кадровима

Припрема нацрта кадровског плана
Припрема предлога кадровског плана
Доношење кадровског плана
Вежба
14:15 – 14:30
Пауза
14:30-15:45

Надзор над спровођењем кадровског плана и праћење спровођења кадровског плана

Вежба
15:45-16:00

Питања

Евалуација

претрага