ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешки/програмски буџет

 
Програм обуке
СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
 Београд, 14.март 2012. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:
 Ружица Стојиљковић, помоћник министра, руководилац Сектора буџета у  Министарству финансија и Ивана Јакир-Бајо, Директор Буџетског одељења у Министарство финансија, Република Хрватска
09:00 – 9:30
Регистрација учесника и отварање семинара
09:30 – 11:00
·         Упознавање полазника са програмским буџетирањем, Ружица Стојиљковић
·         Правни оквир и кораци у процесу израде буџета, Ивана Јакир-Бајо
·         Стратешко планирање (упутства за израду стратешких планова, преглед процеса стратешког планирања и садржаја стратешких планова, утврђивање приоритета), Ивана Јакир-Бајо
11:00 – 11:15
Пауза
11:45 – 12:45
·         Индикатори успешности у стратешком планирању
·         Систем одговорности, праћење и извештавање
 Ивана Јакир-Бајо
12:30 – 13:30
Пауза за ручак
13:30 – 15:00
 
·         Структура програмског буџета с посебним освртом на програмску класификацију
·         Образложење програма и коришћење индикатора успешности у програмском буџету
·         Улога информационог система у процесу израде буџета
Ивана Јакир-Бајо
15:00 – 15:15
Пауза
 
15:00 – 15:15
Пауза
 
 
 
·         Повезивање стратешког и програмског буџета
·         Одговорност за спровођење програма и флексибилност  буџета
 Ивана Јакир-Бајо

претрага