ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена Споразума о стабилизацији и придруживању

Програм семинара

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ

 

19. април 2012. године

Палата Србија, источни улаз, сала 274

                                                                   

Предавач: Весна Kахримановић, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

09:45 – 10:00

Регистрација учесника

Отварање семинара

10:00 – 12:00

Придруживање Европској унији

·       Процес стабилизације и придруживања као део политике проширења Европске уније;

·       Шта је споразум о стабилизацији и придруживању?

·       Елементи споразума о стабилизацији и придруживању;

·       Институционална структура у оквиру споразума о стабилизацији и придруживању;

·       Улога државне администрације у примени Споразума о стабилизацији и придруживању;

·       Тренутни статус споразума о стабилизацији и придруживању потписаног са Републиком Србијом;

 
12:00 – 12:30
Пауза
12:30 – 15:00
Приступање Европској унији

·       Услови за чланство – копенхагенски критеријуми;

·       Подношење захтева за пуноправно чланство;

·       Стицање статуса кандидата;

·       Предности које произилазе из статуса кандидата;

·       Ток преговарања – подела материје по поглављима;

·       Закључивање и ратификација уговора о чланству.

15:00 – 15:30
Евалуација семинара
 

претрага