ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста

 
Петодневна обука:
ОБРАДА ТЕКСТА
2-12. април 2012.
 

Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333

Београд

Предавач: Александар Бабовић, Служба за управљање кадровима

 
ПРВИ ДАН
15:00-15:45

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА, УПОЗНАВАЊЕ, УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

o    Уводна провера знања

o    Увод: Преглед обуке, Преглед текст едитора, верзије и могућности програма Word.

15:45 - 16:00
Пауза
16:00 – 16:45

o    Покретање програма, Основни елементи прозора

o    Преглед и коришћење менија

o    Рад са документима:

Ö     Креирање и снимање новог документа

Ö     Отварање постојећег документа и снимање измена

Ö     Рад са више докумената

 
16:45 - 17:00
Пауза
17:00 – 17:45
o    Вежба: рад са документима
o    Тастатура - преглед

o    Први кораци у раду са текстом: унос текста, селектовање, брисање и уређивање текста.

o    Вежба: рад са текстом
 
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори.

o    Наставак рада са текстом:

Ö     Копирање, уметање, умножавање, премештање текста.

Ö     Обликовање текста: фонтови, величина слова, тип слова, различити ефекти у раду са фонтовима.

Ö     Унос текста на ћирилици и латиници

Ö     Вежба

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o    Наставак рада са текстом:

Ö     Параграфи: обликовање параграфа (одломка), поравнавање, прелом итд.

Ö     Обликовање документа: орјентација, маргине, прелом.

o    Вежба
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 17:45
·     Наставак рада са текстом:

Ö     Листе: израда и манипулација

Ö     Колоне

·     Вежба: Примена стеченог знања на примеру из праксе

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

 
o    Изглед документа, промена изгледа
o    Додатна подешавања параграфа, лењири

o    Заглавље и подножје, нумерација.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45

o    Рад са документима: шаблони, стилови

o    Вежба - шаблони
o    Вежба - стилови
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 17:45
o    Увод у рад са табелама

o    Табеле: креирање табеле, уметање текста, форматирање, итд.

o    Вежба: рад са табелама
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

 

o      Наставак рада са табелама.

Ö     манипулација над елементима табеле: ћелијом, редовима и колонама

Ö     манипулација над текстом у елементима табеле, сређивање табеле

o      Вежба:рад са табелама
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45

o      Објекти: слике, цртежи, графикони

o      Убацивање слика, облика, разни ефекти, постављањеи подешавање изгледа

o      Вежба:рад са сликама, цртежима и графиконима

16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 17:45

o      Наставак рада са сликама, цртежима, графиконима

o      Вежба:израда пробног теста

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН
15:00 – 15:30

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори, увежбавање стеченог знања

15:30 – 15:45
Пауза
15:45 - 16:30

o    Додатна подешавања (Spelling and Grammar, AutoCorrect Options, Word Count, Background ...)

o    Претраживање и замена карактера у документу

o    Припрема документа за штампу и штампање документа

16:30 – 16:45
Пауза
16:45- 17:45

o    Завршни тест

o    Евалуација

 

претрага