ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном и стратешком планирању

 
Програм обуке
 

МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ

 

Београд, 11 - 12. април  2012. године

Палата „Србија“, II спрат, сала 273
 
 
 
Тренери:
 • Наташа Милетић, Министарство одбране
 • Јана Качаревић, Републички завод за статистику
 
 
I ДАН
 

09:00 – 09:30

 
 
Уводна сесија:
 • Представљање предавача
 • Циљеви обуке
 • Представљање учесника обуке

·         Очекивања учесника обуке

09:30 – 10:00
Сесија 1:     Нова парадигма у раду Владе
 • Нова парадигма у раду Владе; 
 • Представљање процеса средњорочног планирања;

§         Предуслови за промену парадигме у раду Владе

10:00 – 10:30

·       Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену:

·         Разлике и заједнички елементи за процесе праћење и процене.

10:30 - 11:00
Пауза
11:00 – 12:15

Сесија 2:        Фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање

 • Успостављање система за праћење и процену у оквиру процеса средњорочног планирања;
 • Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање.

·         Тренутна пракса у процесу праћења

12:15 – 12:45
Пауза

12:4514:15

Сесија 3:        Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата

 • Појам индикатора
 • Дефинисање индикатора
 • Врсте индикатора
 • Примери индикатора
 • Логичка матрица
Индикатори и логичка матрица
14:15 – 14.30
Пауза
14:30 - 15:45

 Сесија 4:          Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата –   наставак

 • Индикатори: појам, врсте и процес креирања, примери

·         Мудро дефинисање индикатора и предуслови

 
II  ДАН
9:00 – 10:10
Вежба загревања

09:15 – 10:15

Сесија 5 :       Прикупљање података: извори и технике

 • Прикупљање података
 • Извори података
 • Логичка матрица

Идентификовање извора и техника за прикупљање података

10:15 – 10:45

Пауза

10:45- 12:15
Сесија 6:           Процес извештавања
 • Појам
 • Сврха
 • Карактеристике
 • Елементи

·         Успостављање система извештавања

12:15 – 12:45

Остали параметри средњорочног планирања – очекивани резултати/ефекти и активности

Презентација рада по групама, дискусија

 
13:25 – 14:15

Пауза

14:15 – 15:40

Параметри система праћења – индикатори и извори провере

Презентација рада по групама, дискусија

Евалуација обуке

Завршна реч

 
 

претрага