ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Доношење одлука и управљање тимом

Програм обуке

„ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ

17. април 2012.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима

09:00-9:20
Регистрација учесника
Увод – упознавање и очекивања од обуке
 
09:20–10:30
 

Доношење одлука - како доносимо одлуке?

Модели доношења одлука

Доношење одлука као компетенција

Вежба

Анализа снага и слабостиSWOT анализа

10:30–10:45
Пауза
10:45-12:15

Шта је тим?

Типологија тимова
 Профили чланова тима
 Вежба – упитник самопроцене тимских улога

 Формирање и организовање тимова

 Вежба
12:15–13:00
Пауза
13:00-14:45

Управљање тимом

Методе тимског одлучивања

Фазе развоја тима
Вежба
Тимски рад – снаге и слабости
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00
Завршна вежба тимског рада

Дискусија о вежби

16:00-16:30
 Питања

 Евалуација обуке 

претрага