ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података - напредни ниво


Програм обуке

 

БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО

 
 Београд, 7, 9, 11, 14. и 16. мај 2012. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач:Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа

ПРВИ ДАН – 7. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

Применити, модификовати све типове података; Последице модификовања, унос припремљених података; Креирање маски, правила за унос; Постављање поља обавезних за унос

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

Везе / спајања; Основна правила за повезивање табела; Унутрашње и спољашње везе; Референцијални интегритет

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

Референцијални интегритет; Каскадно ажурирање и брисање података; Вежба; Питања и одговори

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН – 9. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

Дизајн упита; Врсте упита; Параметарски упити; Аритметички и логички изрази у упиту; Повезивање података; Креирање, модификовање, коришћење упита

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

Дизајн упита, формуле и функције у упиту; Израда упита за креирање табеле, Агрегатне функције; Crosstab упити; џокер знаци у упиту; Null  и Not вредности

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

Дизајн упита – наставак; Упити за проверу конзистентности базе;

Вежба; Питања и одговори
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН – 11. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

Дизајн форме: креирање повезаних и неповезаних контрола; Combobox; list box; check box

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

Дизајн форме: аритметички или логички изрази; подешавање редоследа контрола на форми, модификовање заглавља и подножја, подформе

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

Вежба: Креирање и модификовање форми и подформи;
Питања и одговори
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН – 14. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

Дизајн извештаја: Креирање контроле са израчунавањем, коришћење процентног рачуна и формула; Креирање контроле са коришћењем агрегатних функција

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

Дизајн извештаја – наставак: креирање међузбирова, модификовање заглавља и подножја, прелом стране; Упит/табела

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

Вежба: Креирање извештаја; Питања и одговори
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН – 16. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача

15:15 – 16:00

Макронаредбе; Уграђивање у контролне објекте и форме

16:00 –  16:15
Пауза

16:15 – 17:00

Управљање подацима; Import/export текста, података из Excel  табеле, CSV, dBase; Повезивање спољних података са базом;
 Питања и одговори
17:00 – 17:15
Пауза

17:15 –  18:00

ТЕСТ
 
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага