ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном и стратешком планирању


Програм обуке

 

МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ

 Београд, 22. и 23. мај 2012. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавачи: Наташа Мандић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, и
Вељко Петровић
, Министарство одбране

1. ДАН – 22. мај 2012.
08:45–9:00
Регистрација учесника
 
09:00–09:40
 
Уводна сесија:

·         Представљање предавача, циљеви обуке, представљање учесника обуке, очекивања учесника обуке

09:4010:00
Сесија 1:     Нова парадигма у раду Владе

·         Представљање процеса редњорочног планирања;

·         Предуслови за промену парадигме у раду Владе

10:00–10:30
  • Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену: праћење и процена;

·         Разлике и заједнички елементи за процесе праћење и процене.

10:30–11:00
Пауза
11:00–11:30

Сесија 2: Фазе за успотављање система за праћење, процену и извештавање

·         Успостављање система за праћење и процену у оквиру ГОП процеса; Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање.

11:30–12:30

·         Задатак 3: Тренутна пракса у процесу праћења

12:30–13:30
Пауза
13:30–15:00
Сесија 3: Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата
Индикатори: појам, врстеипроцескреирања, примери

-          појам индикатора, дефинисање, индикатора, примери индикатора, логичка матрица, индикатори и логичка матрица

Задатак 4:Дефинисање индикатора
15:00–15:15
Пауза
15:15–16:00

Сесија 4: Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата – наставак

Индикатори: појам, врстеипроцескреирања, примери
 

Задатак 5: Дефинисањеразличитих врстаиндикатора

16:00–16:30

·         Мудро дефинисање индикатора и предуслови


2. ДАН – 23. мај 2012.
09:00–09:15
Вежба загревања
09:15–09:45
Сесија 5 :    Прикупљање података

Прикупљање података, извори и технике

-          логичка матрица

-          извори података

-          прикупљање података

09:45–10:30
Задатак 6: Идентификовање извора и техника за прикупљање података
10:30–11:00
Пауза
11:00–12:00

Сесија 6:     Процес извештавања

Процес извештавања

-          појам, сврха, карактеристике, елементи

12:00–12:30

·         Задатак 7: Успостављање система извештавања

12:30–13:30
Пауза
13:30–14:30
Сесија 7:Процењивање/евалуација

Евалуација:

-          дефиниција,

-          типови евалуације,

-          предуслови,

-          тренутна пракса

Задатак 8: Искуства учесника у процесу евалуације

14:30–16:30
Сесија 8: Успостављање система за праћење, процену и извештавање у оквиру ГОП-а

Предуслови истратегије за адекватноуспостављање система праћења ГОПа

 

Задатакброј 9 : Направите предлог структуре за праћење и процену реализације ГОП-а, уз уважавање свих представљених предуслова, ресурса и ограничења

16:30–17:00
  • Рекапитулација, квиз, дискусија
  • Евалуација

претрага