ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

 
Програм обуке
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 Београд, 15.5.2012. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
  • Предавач:мр Олга Костић,  Министарство финансија – Управа за трезор
 
9:00 - 9:30
 
Регистрација учесника
9:30 – 11:00
 
·         Прописи буџетског рачуноводства
 
11:00 - 11:15
Пауза
11:15 – 13:30
·         Активности корисника буџетских средстава
-          Планирање, извршење, евидентирање
-          Рад у ФМИС систему
-          Евиденциони рачуни
-          Извори финансирања
-          Обрасци
-          Финансијски извештаји (анализа извештаја за 2011. годину и сугестије)
-          Дискусија
13:30 - 14:15
Пауза
14:15 – 15:00
·         Реформа рачуновоственог система и система извештавања у јавном сектору
·         Евалуација семинара

претрага