ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације - напредни ниво


Програм обуке

 

ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО

 

 Београд, 22, 24, 28, 30. мај и 1. јун 2012. године

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа

ПРВИ ДАН – 22. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 – 16:00
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

·         Именовање ћелија

·         аутоматско форматирање ћелија

·         кориснички дефинисан формат ћелија

16:00 – 16:15
Пауза

16:15 – 17:00

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА

·         Условно форматирање

·         Употреба PasteSpecial опције

·         Увоз (импорт) података.

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 – 18:00

ПРИКАЗ ПОДАТАКА

·         "Замрзавање" редова/колона

·         Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних страница

·         Употреба субтотала

·         Опција Table.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН – 24. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника, питања
15:15 – 16:00
РУКОВАЊЕ ПОДАЦИМА

·         Вишекритеријумско сортирање и филтрирање

·         Употреба напредног (Advanced) филтера.

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 17:00
ТЕМПЛЕЈТИ (ШАБЛОНИ)

·         Употреба, формирање, измена.

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00
ЗАШТИТА

·         Заштита документа

·         Заштита радних страница

·         Заштита ранга ћелија.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН – 28. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника, питања

15:15 – 16:00

ФУНКЦИЈЕ

·         датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup, логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције.

16:00 – 16:15
Пауза

16:15 – 17:00

АНАЛИЗА

·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама

·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа

·         Валидација.

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 – 18:00

АНАЛИЗА

·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули

·         Праћење грешке

·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни

·         Додавање/брисање коментара.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН – 30. мај

15:00 – 15:15

Регистрација учесника, питања
15:15 – 16:00
ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ

·         Променаугла, форматирање натписа на координатним осама; репозиционирање наслова, легенде или лабела података; брисање, измена извора података, промена типа графикона, промена размака између барова у 2Д графикону, убацивање слике у 2Д графикон.

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 17:00
ПОВЕЗИВАЊЕ

·         Повезивање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената

·         Линк према MSWord-у

·         Консолидовани збир података на суседним страницама.

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00
МАКРОИ

·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране)

·         Стартовање макроа

·         Додела макроа командном дугмету на toolbar-у.

 

Дискусија, питања и одговори, упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН – 1. јун

15:00 – 15:15

Регистрација учесника, питања
15:10 – 16:00

·         Припрема документа за штампу

·         Дискусија о обрађеним темама, по потреби враћање на одређене делове градива, одговори на питања

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 18:00

·         ТЕСТ

·         Евалуација

претрага