ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешки/програмски буџет - Пример Словеније

 
Програм обуке
СТРАТЕШКИ/ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
ПРИМЕР СЛОВЕНИЈЕ
 Београд, 17.мај 2012. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:
 Катја Лаутар, заменик директора Директората за буџет
09:00 – 9:30
Регистрација учесника и отварање семинара
09:30 – 11:00
·         Стратешко планирање
Инструкција за израду стратешких планова; Примери стратешких планова; Уредба о развојном планирању и припреми буџета; Међусекторска координација стратешких докумената;
·         Коришћење индикатора перформанси у стратешком планирању
·         Везе између стратешког планирања и буџетирања
·         Модел програмског буџета – програмска класификација
11:00 – 11:15
Пауза
 
11:15 – 12:30
·         Примери и еволуција програма, подпрограма, пројеката ресорних министарстава и дугих буџетских корисника
·         Систем одговорности у процесу стратешког планирања и програмског буџетирања
·         Мониторинг и извештавање
Употреба индиркатора у процесу буџетирања; Log-frame; Постављање циљних вредности ; Везе у оквиру информационог система;
·         Досадашња сазнања и визија Словеније о даљем унапређењу процеса

претрага