Самопроцена у процесу развоја људских ресурса

 

Samoprocena u procesu razvoja ljudskih resursa
09/10/11 oktobar 2012.
Službazaupravljanjekadrovima, učionica 273
(Beograd, “Palata Srbija” – Istočni ulaz, II sprat)
 
 
TRENERI:              DraganaGnjatović, SanjaLeverda, DarkoAlempijević , IvanaPivalica-Drobnjak,
Jelena Đorđević
 
Prvi dan, 09. oktobar

09:00-10.30
Uvod MBTI teoriju
MBTI upitnik
10:30-11:00
Pauza za kafu
11.00-12:30
Dimenzija EKSTROVERTNOST - INTROVERTNOST
Dimenzija ČULNOST - INTUICIJA
12:30-13:00
Ručak
13:00-14:30
Dimenzija MIŠLJENJE - OSEĆANJE
Dimenzija PROSUĐIVANJE – OPAŽANJE
14:30-15:00
Pauza za kafu
15:00-16:30
MBTI psihološki tipovi ličnosti

 
Drugi dan, 10. oktobar

09:00-10.30
MBTI i kompas timskih uloga
10:30-11:00
Pauza za kafu
11.00-12:30
BELBIN – test i timske uloge
12:30-13:00
Ručak
13:00-14:30
Motivacija
14:30-15:00
Pauza za kafu
15:00-16:30
Upravljanje konfliktima

 
Treći dan, 11. oktobar

09:00-10.30
Organizaciona struktura
10:30-11:00
Pauza za kafu
11.00-12:30
Poverenje
12:30-13:00
Ručak
13:00-14:30
Upravljanje promenama
14:30-15:00
Pauza za kafu
15:00-16:30
Rad sa otporom
Zaključak
Evaluacija obuke