Спровођење мера из плана интегритета

 

Програм обуке

 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

 

10. јун 2014. године

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273

Предавач:

Катарина Симић, Агенција за борбу против корупције

09:50 – 10:00

Регистрација учесника

10:00 - 11:30

Примена плана интегритета

План интегритета и сврха његове израде; Национални систем интегритета – како су процењени ризици. Улога лица које се стара о спровођењу плана интегритета; Креирање акционог плана за спровођење плана интегритета на нивоу институције и предузимање конкретних мера;

11:30 - 11:45

Пауза

11:45 - 13:15

Предлог за спровођење мера

Упознавање учесника са важношћу и сврхама увођења процедура.  Препознавање неопходних елемената интерних аката за дефинисање процедура.

 

-          Евалуација семинара