Државни протокол са елементима пословног протокола

 

 

 
 
Програм обуке
 
ДРЖАВНИ ПРОТОКОЛ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПОСЛОВНОГ ПРОТОКОЛА
24. и 24. јуни 2015. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат
 
Предавач: Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе
I дан
8:459:00
Регистрација учесника и отварање семинара
     
         9:0010:30
 
·         Увод у протокол, кратак историјат, типови протокола
 
 
10:30 – 10:45
Пауза
 
 
10:45-12:15
 
·         Терминологија и норме, упознавање, представљање, обраћање, ословљавање
·         Слање позивница, интеркултурна комуникација
12:15 – 13:00
Пауза
 
 
13:00-14:30
 
·         Државне посете, свечана церемонија потписивања споразума
·         Сахрана, церемонија полагања венаца
·         Организовање великих догађаја
14:3014:45
Пауза
 
14:45 – 15:30
 
·         Планирање, припрема и реализација посете
·         Групни рад, вежба
II дан
8:459:00
Регистрација учесника и отварање семинара
     
         9:0010:30
 
·         Истицање застава, државни симболи, култура даривања
 
 
10:30 – 10:45
Пауза
 
 
10:45-12:15
 
·         Јеловници, плац карте, дрес код
12:15 – 13:15
Пауза
 
 
13:15-14:15
 
·         Демонстрација, вежбе (подела у групе)
14:15 – 14:30
Пауза
 
14:30 – 15:30
 
·         Правила пресеанса, распоред седења, правила понашања за време обеда
·         Дискусија