Заштита људских права и Заштитник грађана

 

 

 
Програм обуке
 
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
29. јун 2015. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат
 
Предавач: Oља Јовичић, Заштитник грађана
          8:15 – 8:30
Регистрација учесника и отварање семинара
     
         8:30 – 10:00
 
 
·         Природа и улога институције омбудсмана
·         Правни оквир,положај и делокруг рада ЗГ у Републици
Србији
 
10:00 – 10:15
Пауза
 
 
10:15-11:45
 
  • Обавеза сарадње  државних органа чији рад ЗГ контролише
  • Поступак контроле законитости и правилности рада органа управе
11:45 – 12:30
Пауза
 
12:30 – 14:30
 
 
·         Препоруке,мишљења и законодавне иницијативе ЗГ и поступање по истима
·         Примери из праксе ЗГ и дискусија у вези конкретних случајева утврђених повреда права грађана
·         Евалуација обуке