Систем државне управе

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ
 
СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
 
 
Београд,  16. јун 2015.
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:  Ранка Вујовић, помоћник директора Републичког секретаријата за законодавство
08:00-08:15
 
Регистрација учесника
 
08:15-09:45
 
Појам државне управе, врсте органа државне управе и њихово унутрашње уређење, међусобни односи органа државне управе, односи са Владом и другим државним органима
09:4510:00
Пауза
 
10:00–11:30
 
 
Послови државне управе, начела на којима се заснива рад органа државне управе, поверавање послова и унутрашњи надзор
 
11:30-12:15
Пауза                                                                                          
 
12:15–13:45
 
 
Јавност рада, доступност информација од јавног значаја и службена употреба језика и писма
 
13:45–14:00
Пауза
 
14:00–15:30
 
 
Положај и надлежност јавних агенција, органа јединица локалне самоуправе и Заштитника грађана