Анализа ефеката прописа - пут до квалитетних прописа

 

Програм обуке
 

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа

Београд, 14. и 15. јул 2015.године

Палата „Србија“ (источни улаз), II спрат, сала 274

 

Предавачи: Марко Пешић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике

 
 

Први дан обуке

Уторак, 14. јул

08:0008:15
Регистрација учесника
08:1509:00

·         Представљање циљева и сврхе обуке, као и структуре тренинга

09:00 – 09:45

·         Законодавни процес у Србији и однос са АЕП

09:4510:00
Пауза
10:0011:30

·         Шта је АЕП, а шта АЕЈП?Када се почиње са спровођењем АЕП, а када са израдом Извештаја о спроведеној АЕП?

·         Увод у спровођење АЕП(кратко представљање основних методолошких корака)

 
11:30 – 12:15
Пауза за ручак
12:1512:45

·         Прикупљање и обрада података

·         Консултације, јавна расправа и јавно слушање

·          

12:4513:45

·         Дефинисање проблема

·         Дефинисање циљева

·         Формулисање индикатора за праћење остваривања

13:4514:00
Пауза
14:0014:45

·         Дефинисање опција

14:4515:30

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

Други дан обуке
Среда, 15. јул
08:0008:15
Регистрација учесника
08:1508:45

·         Рекапитулација претходног дана

08:4509:45

·         Анализа ефеката опција

09:4510:00
Пауза
10:0011:30

·         Поређење опција и доношење одлука

·         Извештај о спроведеним АЕП – припрема и писање извештаја

11:30 – 12:15

 Пауза за ручак

12:1512:45

·        Значај ex-post анализе у оквиру контроле и надзора – мониторинг и евалуација прописа

12:4514:00

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

14:0014:15
Пауза
14:1515:30

·         Евалуација тренинга и закључна разматрања

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програм обуке
 

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа

Београд, 14. и 15. јул 2015.године

Палата „Србија“ (источни улаз), II спрат, сала 274

 

Предавачи: Марко Пешић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике

 
 

Први дан обуке

Уторак, 14. јул

08:0008:15
Регистрација учесника
08:1509:00

·         Представљање циљева и сврхе обуке, као и структуре тренинга

09:00 – 09:45

·         Законодавни процес у Србији и однос са АЕП

09:4510:00
Пауза
10:0011:30

·         Шта је АЕП, а шта АЕЈП?Када се почиње са спровођењем АЕП, а када са израдом Извештаја о спроведеној АЕП?

·         Увод у спровођење АЕП(кратко представљање основних методолошких корака)

 
11:30 – 12:15
Пауза за ручак
12:1512:45

·         Прикупљање и обрада података

·         Консултације, јавна расправа и јавно слушање

·          

12:4513:45

·         Дефинисање проблема

·         Дефинисање циљева

·         Формулисање индикатора за праћење остваривања

13:4514:00
Пауза
14:0014:45

·         Дефинисање опција

14:4515:30

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

Други дан обуке
Среда, 15. јул
08:0008:15
Регистрација учесника
08:1508:45

·         Рекапитулација претходног дана

08:4509:45

·         Анализа ефеката опција

09:4510:00
Пауза
10:0011:30

·         Поређење опција и доношење одлука

·         Извештај о спроведеним АЕП – припрема и писање извештаја

11:30 – 12:15

 Пауза за ручак

12:1512:45

·        Значај ex-post анализе у оквиру контроле и надзора – мониторинг и евалуација прописа

12:4514:00

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

14:0014:15
Пауза
14:1515:30

·         Евалуација тренинга и закључна разматрања