Инструмент за претприступну помоћ у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период 2014–2020. године

 

  

Програм обуке

Инструмент за претприступну помоћ у оквиру нове финансијске перспективе Европске уније за период 2014-2020. године

Београд, 16.јул 2015. године

II спрат, источни улаз, Палата Србије, сала 274

 
 
Предавач:
Стефана Лилић, Канцеларија за европске интеграције

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 8.30

·         Циљеви обуке, представљање и очекивања учесника

8.30 -9.30

·         ИПА 2-правни и стратешки оквир, принципи, разлике у односу на ИПА 1;     секторски приступ

9.30 – 9.45

Пауза
9.45 – 11.15

·         Сектрски проступ (наставак); Планирање и програмирање ИПА 2

11.15 – 11.30

Пауза
11.30 – 13.00

·         Планирање и програмирање (наставак)

13.00 – 13.45

Ручак

13.45 – 15.10

·         Спровођење и индирекно управљање-тела и улоге

15.10 – 15.30

·         Дискусија

·         Евалуација