Спровођење, мониторинг, евалуација и извештавање у процесу стратешког планирања

 

 
Програм обуке

Спровођење, мониторинг, евалуација и извештавање у процесу стратешког планирања

Београд, 25. и 26.08.2015.
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: Mарија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

Први дан 25.08.2015.

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 10:15

·         Дефинисање основних појмова за успостављање система за мониторинг и евалуацију, разлике и заједнички елементи

10:15– 10:30
Пауза
10:30– 12:00

·         Фазе за успостављање система за мониторинг, евалуацију и извештавање

·         Индикатори: појам, врсте, и процес креирања, примери

12:00– 12:45
Пауза за ручак
12:45– 14:00

·         Индикатори: појам, врсте, и процес креирања, примери/наставак

14:00 – 15:00

             Рекапитулација, питања /        Евалуација

 

Други дан 26.08.2015.

 

08:1510:00

·         Прикупљање података, извори и технике

10:00– 10:15
Пауза
10:15– 12:00

·         Процес извештавања

12:00 – 12:45
Пауза за ручак
12:45– 14:00

·         Процењивање/евалуација

14:00 – 15:00

             Рекапитулација, дискусија /              Евалуација обуке