Изградња организационе културе у функцији развоја запослених

 

 
Програм обуке
ИЗГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Палата Србије, источни улаз, II спрат

Предавач:др Славка Драшковић

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45
 

Циљеви обуке и упознавање са наставним материјалом

 

Појам организационе културе, значај за разумевање понашања запослених. Значај за развој запослених

 

Различити модели и каратктеристике организационе културе;

 - Хофстеде и културне димензије

 - Тејлорова интерпретативна шема
-  Шејн и базичне претпоставке
 
09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
 

Вредности, норме и ставови и појам успеха - примери српских и америчких руководиоца

 

Модеран концепт развоја запослених: глобална економија, глобална конкурентност и знање као основни ресурс

 

Компаративна анализа: Организациона култура у организацијама  у Србији; у организацијама у Америци

 
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
 

Организациона култура и парадигма културе знања, иновативности и сталног развоја - организације које уче

 

Примарни начини утицаја на организациону културу

 

Секундарни начини утицаја на организациону културу

Промена форми организационе културе
 
13:45 – 14:00
Пауза

14:00 – 15:30

 

Степен развоја организације – утицај на организациону културу и развој запослених

 
Различити типови промена у организацији
 
Развој визије и увођење промена

Промена организационе културе - планирање и подршка развоју организационе културе

Иновације и развој ; Развој кроз промене у организацији

Имплементација промена и смернице за вођење промена

Сумирање наученог и како даље примењивати стечено знање

 
Евалуација семинара