Базе података – напредни ниво

 

 
Програм обуке
Базе података-напредни ниво
Београд, 12-16.11.2015.
 
Програм обуке
Базе података-напредни ниво
Београд, 12-16.11.2015.
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа  
Дан 1:
08:0008:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 09:30
ОПЕРАЦИЈЕ НАД ТАБЕЛАМА:
·         Последице модификовања
·         Унос припремљених података
·         Креирање  маски, уграђивање правила, постављање поља обавезних за унос, унапред дефинисаних (default) вредности...
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
·         Везе / спајања
·         Унутрашње и спољашње везе
·         Референцијални интегритет
·         Каскадно ажурирање и брисање података
10:45 – 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
·         Увоз/извоз података
·         Вежба: Операције над табелама и управљање подацима
12:20 – 12:30
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дан 2:
08:0008:10
Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана
08:10 – 09:30
ДИЗАЈН УПИТА:
·         Врсте упита
·         Повезивање података
·         Креирање, модификовање, коришћење упита
·         Параметарски упити
·         Џокер знаци у упиту, null  и not вредности
·         Аритметички и логички изрази, формуле и функције у упиту
·         Агрегатне функције
·         Израда упита за креирање табеле, додавање, ажурирање, брисање записа, Crosstab упити, Упити за проверу конзистентности базе
09:30 – 09:45
Пауза
09:45 – 10:45
·         Вежба: дизајн упита
ДИЗАЈН ФОРМЕ
·         Креирање повезаних и неповезаних контрола, Combobox, List box, Checkbox...
10:45 - 11:00
Пауза
11:00 – 12:20
ДИЗАЈН ФОРМЕ - наставак
·         Аритметички или логички изрази
·         Увод у својства и догађаје на форми (properties/events)
·         Модификовање заглавља и подножја
·         Подформе
·         Макронаредбе - уграђивање у контролне објекте форме
·         Вежба: креирање и модификовање форми и подформи
12:20 – 12:30
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
·         ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
 
Дан 3:
08:0008:10
Регистрација учесника, уводна реч предавача и кратко подсећање на градиво пређено претходног дана
08:10 – 09:45
ДИЗАЈН ИЗВЕШТАЈА
·         Креирање контроле са израчунавањем
·         Коришћење формула
·         Креирање контроле са коришћењем агрегатних функција
·         Креирање међузбирова
·         Модификовање заглавља и подножја извештаја
·         Извор извештаја - упит/табела
·         Вежба
09:4510:00
Пауза
10:00 – 11:00
·         Тест
11:00 – 11:15
·         ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЕВАЛУАЦИЈА