Заштита узбуњивача

 

 
Програм обуке

 

 

Заштита узбуњивача

Београд, 13. новембар 2015. године

Палата „Србија“, источни улаз, II спрат, сала 274

 
 
 
Предавач:
 
 
Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду

 

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

 

 

8.1508:30

·         Представљање предавача и полазника

·         Упознавање полазника са структуром и циљевима обуке

 
 
08:30 – 10:00
 • Упознавање полазника са међународним  стандардима  у области узбуњивања и заштите узбуњивача
 •  Закон о заштити узбуњивача као новина у законодавству Републике Србије – основни постулати, усклађеност Закона о заштити узбуњивача са успостављеним међународним стандардима
 
 
10:00- 10:15

·         Пауза за кафу

 
10:15- 12:15
 • Закон о заштити узбуњивача:
 • Упознавање са основним  појмовима  из  Закона
 • поступак  и врсте узбуњивања са нагласком на Интерном каналу узбуњивања код послодавца
 • Обавезе  послодавца прописане Законом и Правилником и казнена одговорност-подношење прекршајних пријава, надзор над  испуњавањем обавеза прописаних Законом:
 • одређивање овлашћеног лица за пријем пријава о узбуњивању и поступање по истима, начин достављања,
 • завођење и поступање по  информацији у вези са узбуњивањем,
 • очување поверљивот идентитета узбуњивача...
 
12:15-13:00

·         Пауза  за ручак

 
13:00-14:15
 • Закон о заштити узбуњивача:
 • Судска заштита узбуњивача и накнада штете:

 

-          правило о обрнутом терету доказивања,

 

-          тренутна заштита кроз привремене мере

 

-          истражно начело

 

-          одсуство туженог са рочишта

 • Судска пракса Европског суда за људска права

·         Практична вежба: пролазак кроз тест сразмерности уз подршку предавача

 
14:15-14:30

·         Пауза

 
14:30- 15:30

·         Дискусија

·         Закључци

·         Евалуација