Коучинг као инструмент развоја

 

Програм обуке

КОУЧИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА

Палата Србије, источни улаз, II спрат

Предавач:  др Славка Драшковић

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

Циљеви обуке и упознавање са наставним материјалом

Шта је коучинг, сврха и циљеви коучинга

Принципи и дух коучинга

Разлика између коучинга и сличних дисциплина

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

Вредност и значај коучинга на радном месту;

Коучинг компетенције

Развој компетенција

Коучинг процес

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

Користи и утицај коучинга

Пронаћи нове изазове и остварити циљеве користећи свој потенцијал;

Самомотивација; Проактивност

Коучинг у акцији

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

Комуникација и асертивност

Коучинг у управљању људским ресурсима

Групни коучинг и када га применити

Коучинг и групни коучинг у акцији!

Евалуација семинара