Доношење одлука

 

Програм обуке
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
9. децембар 2015.
 
 
Предавач: доц.др Митровић Славица, Факултет техничких наука, Нови Сад
 
08:00 – 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 10:00
Доношење одлука у савременим условима пословања
·         Пословно доношење одлука
·         Менаџерско доношење одлука
·         Стилови доношења одлука
·         Проблеми и грешке у доношењу одлука
·         Препреке и изазови у процесу доношења одлука
·         Вежба и евалуација вежбе
10:30 – 10:15
Пауза
10:15 – 11:45
Врсте одлука и доносилац
·         Добра и лоша одлука
·         Процес решавања проблема
·         Личност доносиоца одлука
·         Модел „Великих пет!“
·         Радионица
11:45 – 12:30
Пауза за ручак
12:30 – 14:00
Алати и технике успешног доношења одлука – савремено одлучивање
·         Алати и технике за доношење одлука
·         Табела одлучивања
·         Доминантне и доминиране акције
·         Фактори утицаја на доношење одлука
·         Спровођење одлуке у дело
·         Задатак
14:00 – 14:15
Пауза
14:15 – 15:15
Савремено одлучивање
·         Спремност за самостално доношење одлука
·         Функционално доношење одлука
  Евалуација