Увод у хоризонтална питања: акредитација, интерна контрола, управљање људским ресурсима и управљање ризиком

 

 

 
Програм обуке
Увoд у хoризoнтaлнa питaњa: aкрeдитaциja, интeрнa кoнтрoлa, управљање људским ресурсима и упрaвљaњe ризикoм
 
Београд, 08-09. децембар 2015. године
Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, сала 220, II спрат
Предавачи:
Ивана Урошевић, Споменка Вирцбургер
Министарство финансија
I дан
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 9:45
·         Представљање учесника и предавача
·         Циљеви обуке
·         Увод:
·         ИПА II: Систем управљања програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру државне управе Републике Србије, оквир и обавезе
·         Одговорност за хоризонтална питања?
9:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
·         Оквир интерне контроле: шта је ново у ИПА II  (5 група)
·         1. Група: контролно окружење
·         2. Група: планирање/управљање ризиком
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
·         3. Група: активности контроле (спровођење интервенција)
·         4. Група: информације и комуникација
·         5. Група: праћење оквира интерне контроле
·          
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
  • Најновије измене хоризонталних процедура, верзија 3.1
·        Припрема, координација, дистрибуција и измене приручника о процедурама о начину рада и обављању послова
  • Систем извештавања и достављања података у вези са хоризонталним питањима
·         Управљање људским ресурсима: увод, основне ХР функције, управљање обукама, задржавање кадрова
I I дан
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 9:45
·         Процедуре за управљање људским ресурсима (организациони и институционални капацитети, анализа обима посла)
9:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
·         Процедуре за управљање људским ресурсима (административни капацитети)
·         Извештавање о изменама у систему
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
·         Процедуре за извештавање о одступањима од стандардних процедура
·         Процедуре за извештавање о слабостима интерне контроле
 
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
  • Регистар ревизорских извештаја
  • Остале процедуре које уређују хоризонтална питања
  • Управљање ризиком