Управљање стресом

 

Програм обуке

 

УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ

 

2. јун 2017.

 

Предавач: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

8:15 - 8:30

Регистрација учесника

8:30 – 10:30

 • Појмовно одређење стреса
 • Субјективна процена догађаја
 • Позитивни стрес- еустрес
 • Негативни стрес- дистрес

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 – 12:00

 • Стрес као последица страха
 • Професионални стрес и како га препознати
 • Узроци професионалног стреса запослених

12:00 - 13:00

Пауза

13:00 – 14:30

·         Управљање стресом -Стратегије превладавања стреса

 • Личне стратегије превладавања стреса: технике и вештине  (Когинитивне,менталне)

·         Вежба- стрес који очекујем у наредном периоду (недељи, месецу..)

14:30 - 14:45

Пауза

14:45 – 15:30

 • Личне стратегије превладавања стреса: технике и вештине (физичке)
 •  Вежба- сумирање наученог
 • Завршне рефлексије и евалуација