Процес програмирања и израда акционих докумената у оквиру ИПА II

 

 

Програм обуке

ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА И ИЗРАДА АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА II

Београд, 28. и 29. септембар 2017. године

Палата „Србија“,источни улаз, II спрат,сала 274

Предавачи: Марија Орос Јанковић и Невена Марчета

 
I дан

08:00 08.10

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1009:50

 

·         Представљање учесника и предавача

·         Циљеви обуке

·         Планирање и програмирање Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020:   

o   процес, механизми, учесници

o   програмски документи

o   регионални аспекти

09:5010:05

Пауза

10:0512:10

·         Приступ логичке матрице (први корак у изради Акционог документа):

o   Фаза анализе – теоријски инпут

o   Фаза анализе – практичан рад у групама

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

13:0014:00

·         Фаза анализе – практичан рад у групама

·         Фаза анализе: представљање резултата рада и дискусија

14:0014:15

Пауза

14:15– 15:30

·         Приступ логичке матрице:

·         Фаза формулације – теоријски инпут

 
II дан
08:0008.10

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1009:55

 

·         Фаза формулације – практичан рад у групама

09:5510:10

Пауза

10:1012:10

·         Фаза формулације: представљање резултата рада и дискусија

·         Елементи акционог документа – теоријски инпут

·         Конципирање акционог документа – практичан рад:

o   Део 1: релевантност/оправданост интервенције

o   Део 2: логичка матрица

12:1013:00

Пауза за ручак
13:0014:10

·         Конципирање акционог документа – практичан рад:

o   Део 3: детаљнији опис активности, ризици и услови

o   Део 4: буџет и модалитети спровођења

14:1014:25
Пауза
14:25– 15:30

·         Конципирање акционог документа – практичан рад:

o   Део 5: одрживост интервенције

o   Део 6: хоризонтална питања, видљивост интервенције

·         Закључци и кључне поруке