Планирање и програмирање за потребе кохезионе политике ЕУ

 

Програм обуке

Планирање и програмирање за потребе кохезионе политике ЕУ

 
Булавар Михаила Пупина 2, источно крило, II спрат, сала 274

Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције

07. новембар 2017. године

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:30

Стратешки контекст

·         Стратегија Европа 2020

·         Заједнички стратешки оквир

·         Претходни (ex-ante) услови

09:3009:45

Пауза

09:4511:30

·         Споразум о партнерству

·         Принцип партнерства

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 14:00

·         Оперативни програм

·         Тематски циљеви и концентрација

·         Велики пројекти

·         Територијални инструменти

14:00 14:15

Пауза

14:1515:30

·         Информисање и комуникација

·         Видљивост

·         Остварени резултати

 

Евалуација обуке