Табеларне калкулације

 

Програм обуке

Табеларне калкулације

19. фебруар – 20. фебруар 2018.

МДУЛС - СКИП Центар, Добрињска 11, Београд

Предавач:  Зоран Дубовац

I дан

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45
  Коришћење апликације, уређивање

·         Основе коришћења програма MS Excel, редови/колоне/ћелије, радни листови

09:45 – 10:00

Пауза
10:00– 11:30
Обликовање

·         Редови, колоне, ћелије

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

Формуле и изрази

·         аритметичке формуле, адресирање ћелија, апсолутно и релативно

13:4514:00

Пауза
14:0014:45
Функције

·         рад са функцијама

II дан

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:30

Графикони

09:3009:45

Пауза

09:4511:00

Рад са подацима

·         Сортирање, филтрирање, проналажење, замена

11:00 – 11:45

Пауза за ручак
11:45 – 13:15

Завршне радње

·         Припрема за штампу и штампање

13:1513:30

Пауза

13:3015:00

Завршне напомене и завршни тест

Дискусија/питања/евалуација обуке