Међународни уговори-припрема и закључивање

 

  

 
 
Програм обуке

Међународни уговори-припрема и закључивање

30. мај 2018. године
Палата Србије, Источни улаз,  IIспрат, сала 274

Предавач:  др Славољуб Царић, Министарство спољних послова

8:158:30

Регистрација учесника и отварање семинара

8:3010:00

 

Појам, врсте и називи међународних уговора

Структура текста уговора

Уговорне стране

 

10:00 – 10:15

Пауза
10:15-11:45
 

Процес закључења међународних уговора

Израда текста уговора

Начини за изражавање пристанка на обавезивање

(ратификација, прихватање, одобравање и приступање)

Ступање на снагу међународног уговора

Резерве уз међународне уговоре

 

11:45 – 13:00

Пауза
13:00 – 14:30
 
    

     Извршавање и дејство међународних уговора

     Тумачење међународних уговора

     Суспензија и престанак међународних уговора

     Ништавост међународних уговора