Ка ефикаснијим инспекцијама

 

Програм обуке

Ка ефикаснијим инспекцијама

30 - 31.07.2018.

Палата Србија

Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Ненад Вујовић,  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

I дан    

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:00

Светлана Јовановић,  Кабинет председника Владе

Јединица за имплементацију стратешких пројеката, ИТ и еУправа

·          Закључак о укидању обавезне примене печата за пословне субјекте и реализација Акционог плана о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права

·           Значај укидања печата у Програму за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing Business листа за период 2017 – 2019. године и пратећи Акциони план

09:00 – 10:15

·          Закон о инспекцијском надзору – нови приступ

·          Процена и управљање ризицима и планирање инспекцијског надзора

10:15 – 10:30

Пауза 15’

10:3012:00

      Превентивно деловање

12:00 – 12:45

Пауза за ручак 45’

12:45 – 14:45

·           Поступак и спровођење инспекцијског надзора

14:45 – 15:30

·           Дискусија

II дан     

08:00 – 08:30

     Рекапитулација предходног дана

08:30 – 10:15

·           Посебан поступак спровођења инспекцијског надзора према нерегистрованим субјектима

10:15 – 10:30

Пауза 15’

10:30 – 12:00

      Овлашћења инспектора

      Мере инспекцијског надзора

12:00 – 12:45

Пауза за ручак 45’

12:45 – 13:45

     Извештавање о раду

     Транспарентност

13:45 – 15:00

     Етички и професионални стандарди инспектора

15:00 – 15:30

     Евалуација