Ка ефикаснијим инспекцијама

 

 

 

Обука за инспекције

КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА - ПРАВНИ ОКВИР ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

(Примена Закона о инспекцијском надзору, Закона о општем управном поступку и
Закон
а о прекршајима)

13. и 14. децембар 2018.
Палата Србија, источни улаз, Сала 274

Iдан

10:45 – 11:00
Окупљање учесника
11:00 – 11:15
Поздравне речи и представљање обуке
11:15 – 12:00

·         Превентивно деловање инспекције и превентивне мере

            Милан Стефановић, експерт ИБЕС пројекта
12:00 – 12:45

·          Процена ризика и сразмерност

            Милан Стефановић, експерт ИБЕС пројекта
12:45 – 13:15
Кафе пауза
13:15 – 14:00

·         Поступак инспекцијског надзора као посебан управни поступак

Душан Радовановић, експерт ИБЕС пројекта

14:00 – 14:45

·          Права и обавезе учесника у инспекцијском надзору

Душан Радовановић, експерт ИБЕС пројекта

14:45 – 15:15
Дискусија
15:15 - 15:30
Коктел – послужење
II дан
10:45 11:00
Окупљање учесника
11:00 –11:45

·         Иницирање и покретање прекршајног поступка

            Душан Радовановић, експерт ИБЕС пројекта

11:45 – 12:30

·         Доказивање прекршаја и прекршајне одговорности

            Душан Радовановић, експерт ИБЕС пројекта

12:30 – 13:15
Пауза за ручак
13:15 – 13:45

·         Споразум о признању прекршаја из области инспекцијског надзора

Милан Стефановић, експерт ИБЕС пројекта
13:45 – 15:00

Примери, студије случајева и дискусија

15:00
Евалуација обуке