Управљање променама и руковођење

 

Програм обуке

Управљање променама и руковођење“

25.06. 2019. године
Палата Србије, сала 233

Реализатор: др Славка Драшковић-Јовановић

I дан

08:00– 09:00

Регистрација учесника и отварање тренинга

09:00– 09:45

 

I  Увод у промене

 •  Шта је промена и значај управљања променама
 • Разлика промена и реформи
 • Разумевање основних постулата и потребе управљања променама током реформи у Србији

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

 

       II Типологија промена

 •   Врсте и карактеристике промена
 • Типови промена у државној управи

    III Реакција на промену и отпор променама

 •  Утицај и последице промена
 •  Како људи реагују на промене
 • Модел тока персоналне транзиције
 • Анализа промена у државној управи и реакција на промене

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

 

 

 

12:15 – 13:45

 

 • Извори отпора променама
 • Типова отпора променама

    IV Припрема за промене

 • Припрема за промене
 • Процена потенцијалних отпора променама

    V Креирање плана управљања променом

 • Дефинисање принципа на којима ће се управљати променом
 • Развој плана управљања променом
 • Агенти промене
 • Развој стратегије и плана комуникације
 • Креирање процеса промене

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

 

     VI Улога руководиоца као иницијатора и реализатора

         промене у контексту реформи државне управе

 •  Улога руководиоца и менаџмента у променама
 • Стратегија управљања променама у Србији
 • Истраживање спремности државних службеника да се

   ангажују у променама

     VII Евалуација стеченог знања и вештина

     VIII Евалуација семинара