Управљање законодавним процесом

 

 

Програм обуке

УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ

Датум и место одржавања 26.8.2019, Палата Србија, сала 273

Предавачи: Нинослав Кекић, помоћник директора Републичког секретаријата за јавне политике

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·          Упознавање са циљевима и структуром обуке

  • Искуства учесника која се односе на доношење одлука у оквиру свог делокруга рада, односно својих надлежности

·         Друштвена условљеност правног нормирања

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·          Нормативни оквир законодавног поступка

  • Конкретни проблеми законодавног поступка

·         Доношење одлука у законодавном поступку, од одлуке да се приступи изради закона до његовог ступања на снагу

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Прикупљање података битних за доношење одлука

·         Законодавна политика

·         Кључни актери законодавног поступка

·         Фазе законодавног поступка

·         Инструменти и технике за успешно управљање законодавним поступком

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·          Праћење примене и вредновање прописа

  • Однос резултата ex ante и ex post анализе
  • Капацитети за спровођење прописа
  • Стратешко планирање и управљање према циљевима и резултатима у законодавном поступку

 

Евалуација семинара