Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа

 

 

Програм обуке

Анализа ефеката прописа – пут до квалитетних прописа  

24. и 25. јун 2019. године

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Предавачи: Огњен Богдановић и Марко Урошевић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање циљева и сврхе обуке, структуре тренинга, предавача и учесника

·         Шта је Анализа ефеката прописа?

·         Законодавни процес у Републици Србији и место Анализе ефеката прописа у законодавном процесу

Када се почиње са спровођењем Анализе ефеката прописа, а када са израдом Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа?

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Увод у спровођење Анализе ефеката прописа (кратко представљање основних корака Анализе ефеката прописа)

·         Прикупљање и обрада података

·         Консултације, јавна расправа и јавно слушање

Анализа постојећег стања и дефинисање проблема, његових узрока и последица

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Дефинисање циљева и формулисање показатеља за праћење спровођења прописа - Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Врсте мера и дефинисање опција - Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

 

 

 

II дан

08:0008.15

Регистрација учесника

08:1509:45

·         Рекапитулација претходног дана

·         Анализа ефеката опција

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (писање делова Извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа)

09:4510:00

Пауза

10:00 11:45

·         Анализа трошкова

·         Административни поступци и административно оптерећење

·         Анализа користи

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

11:45 – 12:30

Пауза за ручак

12:30 – 14:00

·         Поређење опција и доношење одлука

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

14:00 – 14:15

Пауза

14:15 – 15:30

·         Упознавање са упитником за израду извештаја о спроведеној анализи ефеката прописа

·         Значај ex-post анализе ефеката у оквиру контроле и надзора – праћење стања у области и вредновање ефеката прописа