Обука предавача - основни ниво

 

 

Oпшти програм обуке државних службеника

Обука предавача - основни ниво

Датум и место одржавања: 18 - 21. јун 2019. година

Предавач: Гордана Панајотовић 

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Представљање учесника

·         Психологија учења

·         Мотивација за учење

·         Памћење и заборављање

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Учење одраслих

·         Основне теорије учења

·         Различити стилови учења

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Основни андрагошки принципи

·         5 релевантних утицаја на учење одраслих

·         Специфичности учења у односу на доба старости

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Разлике између учења деце и одраслих

·         Корисност наученог вс. примена наученог

·         Интеграција и рекапитулација знања  

 

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Сумирање утисака

·         Улога тренера у процесу учења одраслих

·         Вештине тренера

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Циклус обуке

·         Специфичности фаза обуке

·         Припрема обуке

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Пројектовање програма обуке

·         Утврђивање потреба за обуком

·         Постављање циљева обуке

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Структура садржаја програма

·         Дизајн и агенда обуке

·         Израда добре презентације

·         Интеграција и рекапитулација знања  

 

III дан

 

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Сумирање утисака

·         Методе и технике обучавања

·         Успешно извођење обуке

·         Управљање временом

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Тренерски идентитет

·         Тренерски ресурси

·         Енергетско управљање ресурсима

·         Увођење ко-тренинга

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Евалуација обуке

·         Логистика око обуке

·         Аудио-визуелна опрема

·         Чек листа за обуку

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Вештине успешне комуникације

·         Вештина јавног наступа

·         Интеграција и рекапитулација знања

 

IV дан

 

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Сумирање утисака

·         Повезивање са учесницима

·         Групна динамика и развој групе

·         Примена правила интерактивне обуке

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Постављање и одговарање на питања

·         „Тешки“ учесници

·         Компетенције успешног тренера

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Испитни задатак на индивидуалном нивоу

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Испитни задатак на индивидуалном нивоу

·         Сумирање и евалуација тренинга