Базе података

 

 

Програм обуке

Базе података

11-12. јун 2019, Кањижа

Реализатор:Зоран Дубовац

I дан

09:0009.15

Регистрација учесника и отварање семинара

09:1510:45

Теоријске основе база података

·         Дефиниција и основни појмови везани за базе подаатака

·         Систем за управљање базом података

·         Архитектура система за управљање базом података

·         Релационе базе података, теоретске поставке

·         Безбедност и администрација базе података

10:4511:00

Пауза

11:00 12:30

Основе коришћења MS Access система базе података

·         Увод у апликацију MS Access

·         Креирање базе података - први кораци

·         Креирање табеле, структура табеле, типови података, дефинисање кључева, индексирање

·         Погледи (views)

·         Основне операције, унос података, навигација, модификовање

12:30 – 13:15

Пауза за ручак

13:15 – 14:45

Табеле

·         Нормализација табела

·         Врсте и разумевање веза, начини за креирање веза

14:4515:00

Пауза

15:0015:45

Вежба

·         Креирање табела, дефинисање типова података, кључева и индекса, унос података


 

II дан

09:0010:30

Упити

·         Теоријске поставке

·         Рад са дизајнером упита

·         Основна структура и рад са SQL језиком

·         Врсте упита

10:3010:45

Пауза

10:4512:15

·         Вежба „Креирање упита“

Обрасци

·         Структура, особине, врсте, креирање, погледи, модификовање, коришћење

Извештаји

·         Структура, врсте, креирање, погледи, модификовање,

12:15 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:30

Извештаји (наставак)

·         Особине, коришћење, секције, груписање, основно подешавање стране, штампање

Вежба

·         Обрасци, извештаји

Израда мање апликације која укључује све напред набројане елементе

14:3014:45

·         Пауза

14:4515:45

Завршне напомене и завршни тест