Права и обавезе субјеката у поступку инспекцијског надзора

 

 

Програм обуке

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

12. јул 2019. године,

Палата Србија, источни улаз, сала 274Предавач:  Мира Радивојевић,  дипл. правник, виши саветник за управно надзорне послове у Министарству здравља

08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15– 09:45

·         Упознавање полазника

·         Појам и циљ инспекцијског надзора

·         Место и улога инспекцијског надзора у систему државне управе и законодавном процесу у Републици Србији – теоријски део

·         Субјекти инспекцијског надзора

·         Права надзираног субјекта

·         Обавезе надзираног субјекта

·         Смањење могућности дискреционе оцене инспектора – акт о примени прописа

09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30

·         Укидање печата у пословању привредних субјеката – правни основ

·         Канцеларија за информационе технологије и електронску управу – документа о раду

·         Систем процене ризика - у којој мери процена ризика утиче на смањење неуједначености, коруптивност и друге могуће негативне појаве у поступку инспекцијског надзора

·         Процена ризика и управљање ризицима

·         Праћење стања појам и елементи и појам и значај контролних листа – записник и обавезност контролне листе и записника

·         Питања и одговори

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Инспекцијске мере према надзираном субјекту - врсте инспекцијских мера 

·         Сразмерност инспекцијских мера

·         Превентивно деловање инспекције према надзираном субјекту

·         Превентивне мере према надзираном субјекту  

·         Покретање поступка инспекцијског надзора - врсте инспекцијског надзора и инспекцијске мере у светлу права и обавеза субјеката у инспекцијском надзору

·         Поступање инспекције у погледу активности у делокругу друге инспекције

·         Врсте инспекцијског надзора зависно од врсте надзираног субјекта

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Покретање поступка инспекцијског надзора, надзор над непознатим субјектом, надзор над нерегистрованим субјектом и друга питања

·         Сузбијање сиве економије и повећање траспарентности рада инспекције

  • Питања и одговори
  • Евалуација тренинга

·         Завршна реч