Процес програмирања међународне помоћи, идентификација и израда нацрта предлога пројеката

 

 
Програм обуке

ПРОЦЕС ПРОГРАМИРАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОЋИ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 
Београд, 3. фебруар 2012.
Палата Србије, сала 470
 
 
08:45 - 09:00
 
Регистрација учесника
 
09:00 - 10:00
 

Уводна реч (основни циљеви програмирања међународне помоћи, програмирање ИПА 2013) - Милица Делевић

 

Акциони план за програмирање међународне помоћи у 2012. години (календар и активности)- Огњен Мирић

 
10:00 - 10:30

Пауза за кафу

 
10:30 - 11:15

Улоге и одговорности појединих институцијау процесу програмирања; Идентификација нацрта предлога пројеката за финансирање из међународне помоћи (релевантна документа за програмирање

 
11:15 - 12:00
 

Формат нацрта предлога пројекта, израда секторских и пројектних идентификационих фишева за ИПА 2013

 
12:00 - 13:00
Паузаза ручак
13:00 - 14:00
 

Уношење нацрта предлога пројекта у ИСДАКОН информациони систем

 
14:00 - 14:30

Питања и одговори, информације о даљим плановима обуке и техничкој помоћи у процесу програмирања