Отворено о корупцији

 

 

 
Програм обуке
ОТВОРЕНО О КОРУПЦИЈИ
 12.април  2012.године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
 
Предавач:Небојша Тасић, Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
09:00 – 09:30
Регистрација учесника
Увод
09:30 – 11:00
Упознавање са кључним појмовима ( презентација,интерактивно )
·         Појмови: корупција и интегритет
·         Независна државна тела, јавно добро
·         Јавна одговорност и грађанска одговорност
·         Међународни и локални системи за спречавање корупције
·         Стратегија за борбу против корупције
·         Перцепција корупције
11:00 – 11:15
                                                      Пауза
11:15 – 12:45
·       Идентификовање етичких проблема
·         Етичке дилеме
·         Доношење одлука
·         Службеничка етика
·         Законитост и непристрасност у раду
12:45 – 13:15
                                                      Пауза
13:15 – 14:45
·    Појам и циљ кодекса
·    Политичка неутралност
    Праћење етичких стандарда државних службеника
    Службеничка етика и напредовање у служби
    Службеник као „ узбуњивач
14:45– 15:00
                                                      Пауза
15:00 – 16:30
         Питање сукоба интереса
·    Пријављивање имовине функционера, пријављивање 
      поклона, регистри функционера
     Планови интегритета
    Спровођење Националне стратегије и Акционог плана за
     борбу против корупције
·    Контрола, пријављивање корупције,обуке