ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

 25-27. октобар 2017. године, ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

Циљ: Развијање капацитета полазника за ефикасно и економично коришћење јавних средстава и примену основних етичких правила и прописа које се односе на спровођење јавних набавки.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључeни у тај процес.
Предавач: Далиборка Срећков и Милош Јовић, Управа за јавне набавке.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

16-17. новембар 2017. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА
Циљ:
Унапређење знања и вештина учесника у области финансијског управљања у јавном сектору, планирања и припреме буџета, контроле и извештавања о остварењу буџета.
Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, интерни ревизори, као и државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима.
Предавачи:. проф. др Владимир Познанић, др Даница Леко, доц. др Даница Рајин и Ана Вјетров, Факултет за економију, финансије и администрацију
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле -ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 09.11.2017 године или до попуне.

23-24. новембар 2017. године, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Циљ:
Унапређење знања и вештина учесника у разумевању циљева, задатака и значаја интерне ревизије у јавном сектору, односа интерне и екстерне ревизије у јавном сектору и процеса прикупљања ревизорских доказа.
Циљна група: Интерни ревизори, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, као и државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима.
Предавачи:. проф. др Владимир Познанић, др Даница Леко, доц. др Даница Рајин и Ана Вјетров, Факултет за економију, финансије и администрацију
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 16.11.2017 године или до попуне.

претрага
календар