ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

13-14. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
  Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавачи:
Драгана Ђорђевић и Милеса Марјановић, Министарство финансија
Време одржавања:
 08:00-15:30 часова
Место одржавања:
 Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Снежана Антонијевић, 311-39-43
Организатор:
 Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.09.2017 године или до попуне.

20-21. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
  Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавачи:
Мирјана Станојевић и Милица Миленковић, Министарство финансија
Време одржавања:
 08:00-15:30 часова
Место одржавања:
 Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор:
Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор:
 Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар