ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

24-25. октобар 2018. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група:
Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела, као и крајњи примаоци помоћи.
Предавач:
Љиљана Илић, Министарство финансија
Време одржавања:
08:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

29. октобар 2018. године: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ У ИПАРД КОНТЕКСТУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање државних службеника ИПАРД Оперативне структуре са правилима и процедурама која се односе на финансијско управљање и унапређење теоријског и практичног знања о планирању и управљању средствима ЕУ и средствима националног учешћа у спровођењу финансијске помоћи ЕУ. 
Циљна група: Запослени из ИПАРД Агенције и осталих ИПАРД тела, интерни ревизори ИПАРД тела као и ревизори Ревизорског тела.
Предавач: Светлана Добросављевић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, II спрат, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

претрага
календар