ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

18-19. октобар 2017. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА

Циљ: Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела, као и крајњи примаоци помоћи.
Предавач: Љиљана Илић, Министарство финансија.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

1-2. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИПА КОМПОНЕНТЕ I (TAIB) И НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА (NAPs) У ОКВИРУ ИПА II (2014–2020)
Циљ:
Упознавање државних службеника који раде на пословима праћења спровођења програма претприступне помоћи ЕУ са одговарајућим процедурама, као и правилима за спровођење поступака праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма, улогама, задацима, динамиком састанака одбора за праћење и израдом различитих врста извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА компоненте I и Националних акционих програма
Циљна група: Службеници на пословима у вези са спровођењем пројеката/програма финансираних из ИПА и ИПА II, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела
Предавач:
Дејан Гојковић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 25.10.2017 године или до попуне.

 3. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ

Циљ:Упознавање чланова заједничких тела програма који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње, улогама, задацима, динамиком састанака Одбора за праћење и израдом различитих врста и извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ као и улоге техничких секретаријата у овом процесу .
Циљна група: Државни службеници и чланови  заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма претприступне помоћи ЕУ ревизори Ревизорског тела.
Предавач: Кристина Ашковић и Наталија Матуновић Милошевић, Министарство за европске интеграције.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 02.11.2017 године или до попуне.

28. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
Циљ:
Упознавање запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима са који раде на пословима праћења пројеката финансираних из програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења пројеката и релевантних докумената, улогама, задацима, динамиком обављања посла и израдом извештаја о праћењу пројеката финансираних помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње
Циљна група: Државни службеници запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења пројеката
Предавач:
Кристина Ашковић, Министарство за европске интеграције; Наталија Матуновић Милошевић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.11.2017 године или до попуне.

претрага
календар